Общински пазар ООД-Монтана

Свободни търговски площи в „Общински пазар” ЕООД към 01.02.2016 год.

 

Обект Кв.м. Наем в лв. с ДДС
1. Павилион № 305- новия пазар 12 150
2. Павилион № 306 – новия пазар 12 180
3. Павилион № 51- ул.”Л.Каравелов” 4 96
4. Павилион № 26 10 120
5. Павилион № 50 - ул.”Аспарух” 4 96
6. Павилион № 12 и 13 - ул.”Аспарух” 12 244
7. Павилион № 33 ул.”Аспарух” 5 108
8. Павилион инкасатори – пазар център 12 180
9. Павилион промишлени стоки № 8 – пазар център 7 260
10.

Маси за производители №17, 19, 20, 26, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47,

1 60
11. Фирмени маси № 103,107,109,111,115,117,223 2 130